WorldSkills Europe

WorldSkills Europe

Założona w 2006 roku, WorldSkills Europe jest częścią ruchu WorldSkills – grupy ludzi i organizacji, w tym WorldSkills International, które wspólnie dążą do osiągnięcia wspólnego celu społecznego, jakim jest podnoszenie kompetencji, a także rozwój umiejętności zawodowych.

WorldSkills Europe promuje edukację i szkolenia zawodowe, technologiczne i usługowe w całej Europie, współpracując z młodzieżą, nauczycielami, rządami i przemysłem, aby pomóc przygotować dzisiejszą siłę roboczą i talenty do pracy w przyszłości.

WorldSkills Europe łączy młodzież, przemysł i nauczycieli, aby dać młodym ludziom szansę na rywalizację, doświadczenie i naukę, jak stać się najlepszym w wybranej przez nich umiejętności.
Wraz z krajami członkowskimi WorldSkills Europe organizuje EuroSkills – największe wydarzenie poświęcone edukacji zawodowej i doskonaleniu umiejętności w Europie.

Odbywające się co dwa lata, EuroSkills skupia setki młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat z 32 krajów Europy, którzy spotykają się, aby rywalizować o szansę zostania najlepszym w Europie w wybranej przez siebie umiejętności.
WorldSkills Europe działa w ścisłej współpracy z sektorowymi organizacjami europejskimi, aby pomóc w kształtowaniu obecnych i przyszłych standardów zawodowych potrzebnych Europie do konkurowania w globalnej gospodarce.

Począwszy od tradycyjnych zawodów, a skończywszy na wielostronnych karierach technologicznych w sektorach przemysłu i usług, wspieranych przez Członków, Sponsorów, Partnerów, przemysł, rządy, wolontariuszy i instytucje edukacyjne, WorldSkills Europe ma bezpośredni wpływ na podnoszenie poziomu umiejętności w całej Europie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: worldskillseurope.org

Zapisz się do newslettera EuroSkills 2023

Akceptuję RODO rozwiń Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera i/lub zapytania z formularza kontaktowego, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub odpowiedzi na zapytanie prosimy o wysłanie e-maila pod adres iod@frse.org.pl Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Newsletterem i/lub odpowiedzią na zapytanie z formularza kontaktowego są informacje o działalności FRSE, dotyczące aktywności FRSE w ramach realizowanych programów, o wydarzeniach z udziałem FRSE, o inicjatywach FRSE, naborach wniosków w ramach programów zarządzanych przez Fundację, naborach do konkursów organizowanych przez Fundację, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania informacji zwrotnych od FRSE. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź też przez okres prowadzenia przez FRSE usługi. FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności

Subscribe to our newsletter

I declare that I know and accept the provisions of the Regulations of the Foundation for the Development of the Education System.