Komisja Europejska

Europejski Rok Umiejętności 2023

Europejski Rok Umiejętności 2023 to inicjatywa, która zwraca uwagę na błyskawicznie zmieniające się warunki i zasady wykonywania pracy. Gospodarka UE szybko zmierza w stronę transformacji ekologicznej i cyfrowej. Wykształcenie zawodowe wielu z nas coraz częściej jest nieadekwatne do potrzeb rynku pracy, dlatego nasza przyszłość to podnoszenie lub całkowita zmiana kwalifikacji w trakcie zawodowej aktywności. Wielu najmłodszych obecnie Europejczyków w przyszłości będzie wykonywać zawody, które dziś jeszcze nie istnieją.

Wykwalifikowani pracownicy będą mieli większe możliwości zatrudnienia i w pełni zaangażują się w życie społeczne. Będzie to szczególnie ważne dla zapewnienia sprawiedliwości społecznej przy odbudowie gospodarki oraz przy transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Dlatego musimy o wiele bardziej inwestować w kształcenie i szkolenie. Należy położyć większy nacisk na współpracę z przedsiębiorstwami, ponieważ to one najlepiej znają swoje własne potrzeby. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której umiejętności kandydatów będą odpowiadać potrzebom firm. Musimy jednak również zachęcić do wejścia na europejski rynek pracy pracowników z innych kontynentów posiadających odpowiednie umiejętności, które są przydatne z punktu widzenia firm i ożywiają wzrost gospodarczy w Europie.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Europejski Rok Umiejętności daje nowy impuls do realizacji celów społecznych UE na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 60 proc. dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniu, a co najmniej 78 proc. – mieć pracę.

Ta inicjatywa przyczyni się również do realizacji celów cyfrowego kompasu na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 80 proc. dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, a liczba zatrudnionych w UE specjalistów od ICT powinna osiągnąć 20 mln.

Obecnie ponad trzy czwarte firm w UE twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności, a w szkoleniach regularnie uczestniczy zaledwie 37 proc. dorosłych.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego wskazuje, że 40 proc. dorosłych i 33 proc. pracowników w Europie nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zawodach i na kierunkach studiów związanych z technologiami: wśród specjalistów z branży ICT kobiety stanowią zaledwie 20 proc., a wśród absolwentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) – 33 proc.

Zapisz się do newslettera EuroSkills 2023

Akceptuję RODO rozwiń Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera i/lub zapytania z formularza kontaktowego, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub odpowiedzi na zapytanie prosimy o wysłanie e-maila pod adres iod@frse.org.pl Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Newsletterem i/lub odpowiedzią na zapytanie z formularza kontaktowego są informacje o działalności FRSE, dotyczące aktywności FRSE w ramach realizowanych programów, o wydarzeniach z udziałem FRSE, o inicjatywach FRSE, naborach wniosków w ramach programów zarządzanych przez Fundację, naborach do konkursów organizowanych przez Fundację, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania informacji zwrotnych od FRSE. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź też przez okres prowadzenia przez FRSE usługi. FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności

Subscribe to our newsletter

I declare that I know and accept the provisions of the Regulations of the Foundation for the Development of the Education System.