O projekcie POWER

O projekcie POWER

Projekt “EuroSkills 2023 Gdańsk” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wspiera rozwój edukacji zawodowej. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego realizacji.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/22

Tytuł projektu: EuroSkills 2023 Gdańsk

 

Czas realizacji projektu:
od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Środki budżetu państwa – dotacja celowa:
5 160 876 PLN

Całkowity budżet projektu:
32 830 000 PLN

Wkład UE:
27 669 124 PLN

 

EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. Odbywający się co dwa lata i organizowany przez WorldSkills Europe wraz z 31 krajami członkowskimi, EuroSkills gromadzi setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy, którzy rywalizują o szansę zostania najlepszym w Europie w wybranej przez siebie umiejętności. EuroSkills Gdańsk 2023 powita wykwalifikowanych młodych profesjonalistów w wieku poniżej 25 lat z 31 krajów, którzy wezmą udział w konkursach i pokazach w 44 różnych umiejętnościach i zawodach. Spodziewanych jest około 100 000 uczestników wydarzenia z całej Polski i zagranicy. Odwiedzający będą mogli obserwować zawodników w działaniu, a także wypróbować umiejętności związane z zawodem podczas licznych pokazów Try-a-Skill.

Zawodnicy EuroSkills reprezentują swoich rówieśników z kraju i są wybierani do rywalizacji w EuroSkills po wzięciu udziału w krajowych konkursach organizowanych w krajach członkowskich WorldSkills Europe. Podczas EuroSkills, zawodnicy muszą wykazać się umiejętnościami technicznymi zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, aby wykonać konkretne zadania w swojej konkurencji. Zawodnicy EuroSkills mają za zadanie wykonać projekt testowy lub serię projektów w ściśle określonych ramach czasowych w ciągu trzech dni. Projekty wymagają złożonej wiedzy technicznej i umiejętności, których młodzi ludzie uczą się i opanowują w trakcie nauki w szkole, studiów i szkoleń w miejscu pracy. Eksperci WorldSkills Europe są kluczową częścią ekosystemu EuroSkills. Każda z 44 konkurencji na EuroSkills wymaga dedykowanego zespołu ekspertów, kierowników warsztatów i wolontariuszy do pomocy, aby rozgrywka mogła się odbyć. Eksperci WorldSkills Europe reprezentują swój kraj członkowski, dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie umiejętności, handlu lub technologii.

 

Organizacja Competition Preparation Week

Dzięki finansowaniu z programu POWER w dniach 21-24.02 możliwe było zorganizowanie Competition Preparation Week.

W Gdańsku spotkali się delegaci ze wszystkich krajów członkowskich WorldSkills Europe, sponsorzy, partnerzy, doradcy, a także zespół organizatorów EuroSkills Gdańsk 2023, aby zakończyć pracę nad technicznymi i praktycznymi aspektami przeprowadzenia konkursu.

To była wielka przyjemność gościć i pracować z tak zaangażowanymi uczestnikami spotkań.
Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia, które doskonale oddają atmosferę skupienia i zaangażowania w organizację EuroSkills Gdańsk 2023!

Zapisz się do newslettera EuroSkills 2023

Akceptuję RODO rozwiń Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera i/lub zapytania z formularza kontaktowego, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub odpowiedzi na zapytanie prosimy o wysłanie e-maila pod adres iod@frse.org.pl Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Newsletterem i/lub odpowiedzią na zapytanie z formularza kontaktowego są informacje o działalności FRSE, dotyczące aktywności FRSE w ramach realizowanych programów, o wydarzeniach z udziałem FRSE, o inicjatywach FRSE, naborach wniosków w ramach programów zarządzanych przez Fundację, naborach do konkursów organizowanych przez Fundację, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania informacji zwrotnych od FRSE. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź też przez okres prowadzenia przez FRSE usługi. FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności

Subscribe to our newsletter

I declare that I know and accept the provisions of the Regulations of the Foundation for the Development of the Education System.