O projekcie POWER

O projekcie POWER

Projekt “EuroSkills 2023 Gdańsk” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wspiera rozwój edukacji zawodowej. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego realizacji.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/22

Tytuł projektu: EuroSkills 2023 Gdańsk

 

Czas realizacji projektu:
od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Całkowity budżet projektu:

65 620 715,00 zł

Wkład UE:

55 305 138,60 zł

Środki budżetu państwa – dotacja celowa:

10 315 576,40 zł

 

EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. Odbywający się co dwa lata i organizowany przez WorldSkills Europe wraz z 31 krajami członkowskimi, EuroSkills gromadzi setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy, którzy rywalizują o szansę zostania najlepszym w Europie w wybranej przez siebie umiejętności. EuroSkills Gdańsk 2023 powita wykwalifikowanych młodych profesjonalistów w wieku poniżej 25 lat z 31 krajów, którzy wezmą udział w konkursach i pokazach w 44 różnych umiejętnościach i zawodach. Spodziewanych jest około 100 000 uczestników wydarzenia z całej Polski i zagranicy. Odwiedzający będą mogli obserwować zawodników w działaniu, a także wypróbować umiejętności związane z zawodem podczas licznych pokazów Try-a-Skill.

Zawodnicy EuroSkills reprezentują swoich rówieśników z kraju i są wybierani do rywalizacji w EuroSkills po wzięciu udziału w krajowych konkursach organizowanych w krajach członkowskich WorldSkills Europe. Podczas EuroSkills, zawodnicy muszą wykazać się umiejętnościami technicznymi zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, aby wykonać konkretne zadania w swojej konkurencji. Zawodnicy EuroSkills mają za zadanie wykonać projekt testowy lub serię projektów w ściśle określonych ramach czasowych w ciągu trzech dni. Projekty wymagają złożonej wiedzy technicznej i umiejętności, których młodzi ludzie uczą się i opanowują w trakcie nauki w szkole, studiów i szkoleń w miejscu pracy. Eksperci WorldSkills Europe są kluczową częścią ekosystemu EuroSkills. Każda z 44 konkurencji na EuroSkills wymaga dedykowanego zespołu ekspertów, kierowników warsztatów i wolontariuszy do pomocy, aby rozgrywka mogła się odbyć. Eksperci WorldSkills Europe reprezentują swój kraj członkowski, dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie umiejętności, handlu lub technologii.

 

Zaczynamy odliczanie do EuroSkills 2023!

Zaczynamy odliczanie do EuroSkills2023! Na rok przed wydarzeniem spotkaliśmy się z organizatorami i dotychczasowymi uczestnikami konkursu.

Prestiżowe międzynarodowe zawody EuroSkills Gdańsk 2023 odbędą się 5-9 września 2023 w gdańskim AMBEREXPO. O tym jak to się stało, że Polska przejęła organizację konkursu, jakie mamy ambicje związane ze startem polskich zawodników i jak wygląda organizacja tak dużego wyzwania z perspektywy technicznych szczegółów mówił wczoraj w Gdańsku, podczas konferencji prasowej, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek.

Projekt “EuroSkills 2023 Gdańsk” realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Dowiedz się więcej!

SkillsPoland 2022

W dniach 23-25 listopada br., na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO (ul. Żaglowa 11, Gdańsk) po raz kolejny odbył się ogólnopolski konkurs SkillsPoland 2022, który jest eliminacjami do międzynarodowego konkursu EuroSkills. Polscy widzowie już niedługo będą mogli lepiej poznać EuroSkills. Najbliższe wydarzenie po raz pierwszy zagości w Polsce we wrześniu 2023.

Podczas inauguracji SkillsPoland przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Fundacji Rozwoju Edukacji podpisali umowę na realizację projektu EuroSkills 2023 Gdańsk. Wartość przedsięwzięcia to prawie 33 mln zł.

Projekt “EuroSkills 2023 Gdańsk” realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Dowiedz się więcej

Organizacja Competition Preparation Week

Dzięki finansowaniu z programu POWER w dniach 21-24.02 możliwe było zorganizowanie Competition Preparation Week.

W Gdańsku spotkali się delegaci ze wszystkich krajów członkowskich WorldSkills Europe, sponsorzy, partnerzy, doradcy, a także zespół organizatorów EuroSkills Gdańsk 2023, aby zakończyć pracę nad technicznymi i praktycznymi aspektami przeprowadzenia konkursu.

To była wielka przyjemność gościć i pracować z tak zaangażowanymi uczestnikami spotkań.
Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia, które doskonale oddają atmosferę skupienia i zaangażowania w organizację EuroSkills Gdańsk 2023!
Projekt “EuroSkills 2023 Gdańsk” realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Zgrupowanie zawodników WorldSkills Poland

46 zawodników reprezentujących różne kategorie zawodowe, 40 wyspecjalizowanych ekspertów – brało udział w zgrupowaniu polskiej drużyny, które odbyło się w dniach 21-23 kwietnia w Wojskowym Ośrodku w Kościelisku.

Zawodnicy WorldSkills Poland mieli okazję uczestniczyć w modułach szkoleniowych wraz ze swoimi trenerami. I to właśnie podczas ich trwania szlifowali swoje umiejętności „W drodze po doskonałość na EuroSkills Gdańsk 2023”.

Dowiedz się więcej

Briefing prasowy EuroSkills Gdańsk 2023

24 kwietnia na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbył się briefing prasowy dotyczący organizacji EuroSkills Gdańsk 2023

Dowiedz się więcej 

EuroSkills Gdańsk 2023 na dniu Europy!

13 maja w Parku Praskim w Warszawie świętowaliśmy Dzień Europy!
Program wydarzenia nawiązywał do Europejskiego Roku Umiejętności, dlatego nie mogło zabraknąć akcentów związanych z EuroSkills Gdańsk 2023!
Goście stoiska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji mogli dowiedzieć się więcej o wrześniowym konkursie i otrzymać gadżety sygnowane logotypem EuroSkills Gdańsk 2023!
Projekt “EuroSkills 2023 Gdańsk” realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Zgrupowanie zawodników WorldSkills Poland na Mazurach

Na 100 dni przed konkursem EuroSkills Gdańsk, zawodnicy WorldSkills Poland spotkali się w Waplewie na Mazurach. Od 26 do 28 maja młodzi zawodowcy odbyli szereg szkoleń, które przygotowują ich do wrześniowej rywalizacji. Poza zajęciami integracyjnymi zawodnicy wzięli udział w spotkaniach mentoringowych, konsultacjach psychologicznych i treningach na świeżym powietrzu.

Projekt “EuroSkills 2023 Gdańsk” realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

3 miesiące do EuroSkills Gdańsk 2023

5 czerwca o godzinie 17 w centrum prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt:”3 miesiące do EuroSkills Gdańsk 2023”.

Poniedziałkowe spotkanie organizatorów z mediami było okazją do zaprezentowania postępów w pracach nad największym wydarzeniem dotyczącym edukacji branżowej, które odbędzie się we wrześniu tego roku w Gdańsku.

Projekt “EuroSkills 2023 Gdańsk” realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Dowiedz się więcej 

Szkolenie dla Workshop Managerów

W dniach 1-2 sierpnia 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenie dla Workshop Managerów w AmberExpo w Gdańsku. Na spotkaniach poruszono kwestie dotyczące ostatniego etapu przygotowań do wrześniowego wydarzenia. Uczestnicy zwiedzili przestrzeń konkursową, uzgadniali finalne sprawy dotyczące przebiegu konkurencji, logistyki, komunikacji i bezpieczeństwa podczas zawodów.

Projekt “EuroSkills 2023 Gdańsk” realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Finałowe zgrupowanie zawodników w Juracie

W dniach 1-3 września 2023 zawodnicy i eksperci WorldSkills Poland wzięli udział w trzecim zgrupowaniu kadry.
Zawodnicy ostatnie dni przed zawodami EuroSkills Gdańsk spędzili w klimatycznej Juracie, gdzie poświęcili czas na ostatnie konsultacje ze swoimi trenerami, aby jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności w trakcie konkursu.
Projekt “EuroSkills 2023 Gdańsk” realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zapisz się do newslettera EuroSkills 2023

Akceptuję RODO rozwiń Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera i/lub zapytania z formularza kontaktowego, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub odpowiedzi na zapytanie prosimy o wysłanie e-maila pod adres iod@frse.org.pl Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Newsletterem i/lub odpowiedzią na zapytanie z formularza kontaktowego są informacje o działalności FRSE, dotyczące aktywności FRSE w ramach realizowanych programów, o wydarzeniach z udziałem FRSE, o inicjatywach FRSE, naborach wniosków w ramach programów zarządzanych przez Fundację, naborach do konkursów organizowanych przez Fundację, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania informacji zwrotnych od FRSE. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź też przez okres prowadzenia przez FRSE usługi. FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności

Subscribe to our newsletter

I declare that I know and accept the provisions of the Regulations of the Foundation for the Development of the Education System.