Administrowanie systemami sieciowymi IT

Administrowanie systemami sieciowymi IT

Specjaliści ICT pracują w małej lub dużej organizacji, w sektorze publicznym i prywatnym, oferując szeroki zakres usług informatycznych, które mają kluczowe znaczenie dla codziennego funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji. Oprócz wykonywania zadań związanych ze wsparciem użytkowników, rozwiązywaniem problemów, projektowaniem, instalacją, modernizacją i konfiguracją systemów operacyjnych i urządzeń sieciowych, oferują doradztwo i wskazówki dotyczące rozwoju systemów i usług. Do ich obowiązków należy profesjonalna i interaktywna praca z użytkownikami w celu zaspokojenia ich potrzeb i zapewnienia ciągłości działania systemów i operacji biznesowych. Specjaliści ICT pracują w zróżnicowanych środowiskach, w tym w centrach operacji sieciowych, u dostawców usług internetowych, w centrach danych i kontrolowanych klimatycznie serwerowniach. Oferują szeroki zakres usług opartych na wsparciu użytkownika, rozwiązywaniu problemów, projektowaniu, instalacji/ modernizacji i konfiguracji systemów operacyjnych i urządzeń sieciowych. Specjaliści ds. TIK mogą na pewnym etapie swojej kariery zawodowej specjalizować się we wspieraniu użytkowników, projektowaniu, instalowaniu systemów operacyjnych lub konfigurowaniu urządzeń sieciowych. Cechy takie jak zdolność do samoorganizacji, samozarządzanie, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, rozwiązywanie problemów, zaangażowanie w badania i śledzenie na bieżąco rozwoju sytuacji w branży oraz konsekwentne podejście metodyczne i śledcze to uniwersalne cechy wybitnego specjalisty ds. teleinformatyki. Na mobilnym rynku pracy specjalista ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych może pracować w zespołach, samodzielnie lub od czasu do czasu w obu tych formach. Niezależnie od struktury pracy, wyszkolony i doświadczony specjalista przyjmuje na siebie wysoki poziom osobistej odpowiedzialności i autonomii. W związku z szybką globalizacją systemów informatycznych i międzynarodową mobilnością ludzi, specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych stoją w obliczu szybko rosnących możliwości i wyzwań. Dla utalentowanych specjalistów istnieje wiele możliwości w sektorze komercyjnym, publicznym i międzynarodowym, które wymagają zrozumienia i pracy z różnymi kulturami oraz bycia na bieżąco z szybko zmieniającymi się osiągnięciami i standardami w branży.

Zapisz się do newslettera EuroSkills 2023

Akceptuję RODO rozwiń Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera i/lub zapytania z formularza kontaktowego, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub odpowiedzi na zapytanie prosimy o wysłanie e-maila pod adres iod@frse.org.pl Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Newsletterem i/lub odpowiedzią na zapytanie z formularza kontaktowego są informacje o działalności FRSE, dotyczące aktywności FRSE w ramach realizowanych programów, o wydarzeniach z udziałem FRSE, o inicjatywach FRSE, naborach wniosków w ramach programów zarządzanych przez Fundację, naborach do konkursów organizowanych przez Fundację, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania informacji zwrotnych od FRSE. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź też przez okres prowadzenia przez FRSE usługi. FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności

Subscribe to our newsletter

I declare that I know and accept the provisions of the Regulations of the Foundation for the Development of the Education System.