Renault Trucks razem z nami na EuroSkills Gdańsk 2023!

Renault Trucks razem z nami na EuroSkills Gdańsk 2023!

08.08.2023

Renault Trucks od wielu lat wspiera inicjatywy, takie jak EuroSkills, promujące młode talenty w branży motoryzacyjnej. Wpływanie na edukację zawodową to element naszej strategii, która stawia na tworzenie szerszych perspektyw zawodowych dla młodych ludzi, rozwój ich kompetencji, doskonalenie umiejętności i w konsekwencji wzrost jakości usług w branży motoryzacyjnej. Jako producent i dostawca pojazdów ciężarowych, dostarczamy nie tylko niezawodne pojazdy ciężarowe, ale też dbamy w naszych serwisach o ich doskonałą obsługę. Rozwój technologiczny związany m.in. z elektryfikacją, rosnące oczekiwania klientów, to dla nas motywacja do nieustannego podnoszenia kompetencji naszych zespołów, ale również mobilizacja do kształcenia młodych talentów. Współpracujemy z uczelniami oraz szkołami branżowymi w zakresie rozwoju kompetencji serwisowych i przyczyniamy się do podnoszenia jakości edukacji zawodowej, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku pracy. EuroSkills 2023 to dla nas doskonała okazja do budowania wizerunku jako pracodawcy zaangażowanego w rozwój wiedzy technicznej młodego pokolenia. Chcemy być postrzegani jako firma odpowiedzialna społecznie, zaangażowana w rozwijanie talentów i wspierająca lokalne inicjatywy. Mamy świadomość, że żadna firma nie może osiągać sukcesów bez osobistego rozwoju pracowników. Dlatego wspieramy młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy i dajemy im szansę na podnoszenie swoich kompetencji i doskonalenie umiejętności.   Jolanta Tomasik Head of People & Culture & Competence Development Renault Trucks Polska

Zapisz się do newslettera EuroSkills 2023

Akceptuję RODO rozwiń Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera i/lub zapytania z formularza kontaktowego, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub odpowiedzi na zapytanie prosimy o wysłanie e-maila pod adres iod@frse.org.pl Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Newsletterem i/lub odpowiedzią na zapytanie z formularza kontaktowego są informacje o działalności FRSE, dotyczące aktywności FRSE w ramach realizowanych programów, o wydarzeniach z udziałem FRSE, o inicjatywach FRSE, naborach wniosków w ramach programów zarządzanych przez Fundację, naborach do konkursów organizowanych przez Fundację, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania informacji zwrotnych od FRSE. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź też przez okres prowadzenia przez FRSE usługi. FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności

Subscribe to our newsletter

I declare that I know and accept the provisions of the Regulations of the Foundation for the Development of the Education System.