This website has been archived. For the latest information about WorldSkills Europe please visit worldskillseurope.org.

Hager Polska

Hager Polska od lat bierze aktywny udział w dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego i roli biznesu w kształtowaniu nowej jakości młodego pokolenia zawodowców. Jedną z naszych inicjatyw jest „Akademia Hager dla szkół technicznych”, w ramach której wspieramy technika i wyższe uczelnie techniczne w zakresie szkoleń technicznych dla uczniów i nauczycieli, wyposażamy pracownie nauki zawodu w nasze produkty, udostępniamy oprogramowanie czy pomagamy w czasie wydarzeń lokalnych, organizowanych przez szkoły.

Naturalną konsekwencją aktywności na rzecz promowania edukacji zawodowej stało się nasze wsparcie dla inicjatywy WorldSkills w Polsce w zakresie instalacji elektrycznych. Dwa lata z rzędu byliśmy sponsorem głównej konkurencji podczas finałów krajowych, a także wspieraliśmy proces przygotowania zawodnika EuroSkills 2021. Obecnie przygotowujemy reprezentanta Polski Tomasza Chlipałę do startu w tegorocznej edycji konkursu. Nasz wkład sprowadza się nie tylko do wsparcia treningowego czy produktowego dla zawodnika, lecz także do przygotowania specjalnego, dedykowanego Centrum Szkoleniowego WorldSkills Poland Instalacje Elektryczne w Tychach. Jako Hager Group jesteśmy też dumnym Diamentowym Sponsorem EuroSkills 2023 w Gdańsku i bezpłatnie dostarczyliśmy nie tylko materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników, lecz także produkty na zawody.

Wspomniane wyżej Centrum Szkoleniowe powstało na mocy porozumienia pomiędzy Hager Polska a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i jest jednym z elementów działań, mających na celu wsparcie szkolnictwa zawodowego w zakresie rozwoju kompetencji związanych z instalacjami elektrycznymi. Ale to nie jedyny obszar naszej współpracy z Fundacją – wspólnie uczestniczyliśmy choćby w  Europejskim Forum Młodych Liderów podczas tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach. Było to wydarzenie adresowane do młodzieży, studentów i aktywistów, którym nieobce jest uczestnictwo w życiu publicznym, a jego głównym celem była wymiana doświadczeń oraz dyskusja na tematy ważne dla młodych ludzi w całej Europie.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników jest problemem w różnych branżach na całym kontynencie i to samo można powiedzieć o elektrotechnice. Co więcej, krajobraz zawodowy zmienia się na naszych oczach wraz z rozwojem dziedzin takich jak: inteligentne budownictwo, fotowoltaika i e-mobilność, co przyczynia się do wyodrębnienia nowych profili zawodowych, które otwierają się dla młodych elektryków. EuroSkills 2023 toruje drogę dla silnej kadry zawodowej w całej Europie, ożywia pasję i szacunek dla wykwalifikowanego rzemiosła, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, i ukierunkowuje na ścieżki kariery, dające pole do działania, rozwoju i zmian w codziennym życiu zawodowym.

 

Jacek Lubecki, Prezes Zarządu Hager Polska

Zapisz się do newslettera EuroSkills 2023

Akceptuję RODO rozwiń Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera i/lub zapytania z formularza kontaktowego, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub odpowiedzi na zapytanie prosimy o wysłanie e-maila pod adres iod@frse.org.pl Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Newsletterem i/lub odpowiedzią na zapytanie z formularza kontaktowego są informacje o działalności FRSE, dotyczące aktywności FRSE w ramach realizowanych programów, o wydarzeniach z udziałem FRSE, o inicjatywach FRSE, naborach wniosków w ramach programów zarządzanych przez Fundację, naborach do konkursów organizowanych przez Fundację, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania informacji zwrotnych od FRSE. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź też przez okres prowadzenia przez FRSE usługi. FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności

Subscribe to our newsletter

I declare that I know and accept the provisions of the Regulations of the Foundation for the Development of the Education System.