This website has been archived. For the latest information about WorldSkills Europe please visit worldskillseurope.org.

Fundacja Empiria i Wiedza

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację. Drogą do budowania kluczowych kompetencji i umiejętności współpracy jest edukacja wspierająca w rozwoju najzdolniejszych, a jednocześnie wyrównująca szanse i gwarantująca równy dostęp do wiedzy wszystkim obywatelom.

Jednym z zadań statutowych Fundacji jest promowanie działań na rzecz edukacji młodego pokolenia, co przekłada się na budowanie kapitału społeczno-gospodarczego kraju.

Przez ostatnie lata  liczba uczniów rozpoczynających naukę w szkołach zawodowych znacznie spadła, a  w konsekwencji  zmalała też liczba szkół zawodowych. Brak zainteresowania szkolnictwem zawodowym stał się przyczyną likwidacji szkół zawodowych. Poszukiwani są hydraulicy, elektrycy, a na pracowników budowlanych do prac remontowych czy wykończenia mieszkań czekamy po kilka miesięcy. Coraz trudniej o kompetentnych pracowników z pasją do wykonywanego zawodu.

Dlatego Fundacja Empiria i Wiedza włącza się do działań, które mają na celu zmianę obrazu szkolnictwa zawodowego. Inwestowanie w edukację, rozwój specjalistycznych zawodów, to szansa na rozwój każdego z nas indywidualnie i całego kraju.

Dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów  reprezentujących różne branże ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki i możliwości odpowiedzi na globalne wyzwania.

Zapisz się do newslettera EuroSkills 2023

Akceptuję RODO rozwiń Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera i/lub zapytania z formularza kontaktowego, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub odpowiedzi na zapytanie prosimy o wysłanie e-maila pod adres iod@frse.org.pl Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Newsletterem i/lub odpowiedzią na zapytanie z formularza kontaktowego są informacje o działalności FRSE, dotyczące aktywności FRSE w ramach realizowanych programów, o wydarzeniach z udziałem FRSE, o inicjatywach FRSE, naborach wniosków w ramach programów zarządzanych przez Fundację, naborach do konkursów organizowanych przez Fundację, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania informacji zwrotnych od FRSE. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź też przez okres prowadzenia przez FRSE usługi. FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności

Subscribe to our newsletter

I declare that I know and accept the provisions of the Regulations of the Foundation for the Development of the Education System.